ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการดำเนินการช่วยเหลือ

^