ประชุมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับนักศึกษาจบใหม่

^