มอบอาคารเรียน และระบบกรองน้ำ โรงเรียนวัดราษฎ์ธรรมาราม

^