จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วย63

^