การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล....

^