ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแ

^