ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้

1
^