ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

1
^