งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร

^