การแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาจีนนานาชาติ ฯ

^