พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ฯ

1
^