พิธีเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2561

1
^