ข้อมูลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


รายชื่อสถานศึกษาที่สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสมุทรสาคร


1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
​    ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. โรงเรียนวัดศิริมงคล
3. โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)
4. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
5. โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
6. โรงเรียนบ้านวังจรเข้
7. โรงเรียนบ้านคลองตัน
8. โรงเรียนบ้านคลองหลวง
9. โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แซ่มประชาอุทิศ)
10. โรงเรียนบ้านท่าทราย
11. โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
12. โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
13. โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด
14. โรงเรียนทีปังกรวิทยานิพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)
15. โรงเรียนวัดชัยมงคล
16. โรงเรียนบ้านเจริญสุข
17. โรงเรียนวัดปล่องเหลี่ยม
18. วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
19. โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)
20. โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
21. โรงเรียนบ้านสวนหลวง

รายงานการประชุม 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

บัญชีรายชื่อและสำเนาตัวอย่างเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหมายเลข 1 - 6
​ข้อมูลเพิ่มเติม​

  ทะเบียนพรรณไม้สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
 คู่มือสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๒๕๖๐
  ใบสมัครสมาชิก "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"  ปรับแนวทางใหม่ ต้องส่งที่ต้นสังกัดก่อนส่งถึงโครงการครับ

  เอกสารเกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  สารานุกรมพืชในประเทศไทย (สำนักหอพรรณไม้)
  
พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน (สำนักหอพรรณไม้) 
  ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ (สำนักหอพรรณไม้)
  หนังสือลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 1  ดร. ก่องกานดา ชยามฤต 
  
หนังสือลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 2  ดร. ก่องกานดา ชยามฤต 

 ปฏิทินการจัดฝึกอบรม 2561
 Timeline 2561

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^