เอกสาร

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0004 เอกสารการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.rar เอกสารการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ทุกสังกัด (121.06 KB) Admin ส.ค. 2561
E-0003 logo ศธจ.สมุทรสาคร.png logo ศธจ.สมุทรสาคร (18.39 MB) Admin มี.ค. 2561
E-0002 ตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2561.png ตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (37.75 KB) Admin ธ.ค. 2560
E-0001 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2560 – 2564.rar แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2560 – 2564 (6.35 MB) Admin ธ.ค. 2560
^