เอกสาร

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0015 เอกสารประกอบการประชุม 23 ธันวาคม 2562.rar เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน ฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 (4.34 MB) Admin ม.ค. 2563
E-0014 แผนพัฒนา ฯ ปี 62-65.pdf แผนพัฒนา ฯ ปี 62-65 (1.63 MB) Admin ต.ค. 2562
E-0013 เผยแพร่สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ปี 61.pdf เผยแพร่สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ปี 61 (5.91 MB) Admin ก.ค. 2562
E-0012 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน ฯ ครั้งที่ 4-62.pdf รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน ฯ ครั้งที่ 4-62 (6.23 MB) Admin เม.ย. 2562
E-0011 แบบตรวจสอบค่าเช่าบ้าน งบประมาณ ปี 62.xlsx แบบตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12.57 KB) Admin มี.ค. 2562
E-0010 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ 26 ก.พ. 62.rar เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ 26 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (11.11 MB) Admin ก.พ. 2562
E-0009 ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ฯ ปี 63 ใหม่.rar ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (165.83 KB) Admin พ.ย. 2561
E-0008 ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ฯ ศธจ.สมุทรสาคร.rar ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (164.56 KB) Admin ต.ค. 2561
E-0007 แบบรายงานโครงการ ศธจ.สมุทรสาคร.docx แบบรายงานโครงการ ศธจ.สมุทรสาคร (75.52 KB) Admin ต.ค. 2561
E-0005 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล.rar การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร (470.61 KB) Admin ต.ค. 2561
^