​​
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยความยินดียิ่ง โทร. 034-429184-6 , Fax. 034-429187 , E-mail : sknpeo@gmail.com ........................วิสัยทัศน์ (Vision).....“จังหวัดสมุทรสาครมุ่งคุณภาพการศึกษาสู่สากล เสริมสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”


  
 


​​​
​​

​​​​​​​​
 
 ภาพกิจกรรมโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร อนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มานี้เนื่องจาก NoDerivatives 4.0 นานาชาติ

 

​​

     

​​​​
>>>ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิ๊ก<<<
เจตจำนงสุจริต
1.เจตจำนงสุจริต
2.แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครเป็นคณะอนุกรรมการ
แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตประจำปี2563
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.แบบกำกับติดตาม
2.แบบป้องกันทุจริต
มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
1.ประกาศมาตรการขับเคลื่อน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการสมุทรสาคร
1.ประกาศประมวลจริยธรรม
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
1.คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้มาติดต่อราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร Scan QR-Code 
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอบคุณทุกท่านมากครับ​ ​
วีดีโอแนะนำเบื้องต้น

แผนที่การเดินทางติดต่อราชการ   

​ ​​
^