​​
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยความยินดียิ่ง โทร. 034-429184-6 , Fax. 034-429187 , E-mail : sknpeo@gmail.com ........................วิสัยทัศน์ (Vision).....“จังหวัดสมุทรสาครมุ่งคุณภาพการศึกษาสู่สากล เสริมสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”
สรุปจำนวนผู้เข้าสมัครรับการคัดเลือก​บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
 
 
วันที่รับสมัคร
ผู้สมัครจำแนกตามสังกัด
สพป.สมุทรสาคร สพม. เขต 10 (สมุทรสาคร)
อัตราว่าง 49 21
10 มีนาคม 2563 10 6
11 มีนาคม 2563 8 -
12 มีนาคม 2563 22 8
13 มีนาคม 2563 18 2
14 มีนาคม 2563 6 4
15 มีนาคม 2563 10 13
16 มีนาคม 2563 7 13
รวม 81 46
​​  ​​        

 
 ภาพกิจกรรมโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร อนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มานี้เนื่องจาก NoDerivatives 4.0 นานาชาติ
 
​​


 
 ​
     

เจตจำนงสุจริต
1.เจตจำนงสุจริต
2.แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครเป็นคณะอนุกรรมการ

แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตประจำปี2563

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.แบบกำกับติดตาม
2.แบบป้องกันทุจริต

มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
1.ประกาศมาตรการขับเคลื่อน

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการสมุทรสาคร
1.ประกาศประมวลจริยธรรม

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
1.คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์


Youtube
Youtube

แผนที่การเดินทางติดต่อราชการ   

​ 
^